Wyspa Tikki – Generał Vargus + Nusala + MSW + 2xMO z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 2x
  • 387 Rekrut [-387]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 147 Kusznik
  • 2x 2x
  • 183 Rekrut [-123]
  • 270 Konny
  • 51 Elitarny Żołnierz
  • 147 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 20 Nomada, 50 Konna Amazonka, 50 Włócznik Konny 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 1 Rekrut
3 fala (MSW) 1 Rekrut
4 fala (VAR) 180 Rekrut [straty: 9R]
G1 2 50 Nomada, 50 Konna Amazonka, 50 Konny Łucznik 1 fala (VAR) 107 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 72 Kusznik [straty: 107R]
G1 3 70 Nomada, 70 Katafrakt 1 fala (VAR) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Kusznik [straty: 97R]
G1 4 60 Nomada, 60 Włócznik Konny, Ryczący Byk 1 fala (VAR) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 147 Kusznik [straty: 32R]
G1 5 70 Strzelec, 60 Katafrakt 1 fala (VAR) 60 Rekrut, 120 Kusznik [straty: 60R]
G1 6 60 Nomada, 70 Konna Amazonka, Ryczący Byk 1 fala (VAR) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Kusznik [straty: 82R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2 i 3Obóz 5

Z Ga (12 Elitarny Żołnierz + 158 Konny) wysyłamy Mistrza Obrony na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (20 Elitarny Żołnierz + 112 Konny) wysyłamy Mistrza Obrony na obóz 3, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 147 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 4.

Z W (1 fala (VAR) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 6, zaraz po nim
z Gc (50 Elitarny Żołnierz + 50 Konny) wysyłamy Mistrza Obrony na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.