Wyspa Więzienna – Generał 250 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 350 Rekrut [-350]
  • 400 Konny [-400]
  • 250 Wyborny Łucznik
  • 200 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Nomada, 80 Włócznik Konny 1 fala (250) 58 Rekrut, 192 Żołnierz [straty: 58R]
G1 2 40 Włócznik Konny, 50 Katafrakt, Ryczący Byk 1 fala (250) 72 Rekrut, 178 Żołnierz [straty: 72R]
G1 3 80 Kolce, 50 Majtek 1 fala (250) 32 Rekrut, 200 Żołnierz [straty: 32R]
G1 4 50 Ogniomistrz, 40 Łupieżca, Zwariowany Kuchta 1 fala (250) 48 Rekrut, 200 Żołnierz [straty: 48R]
G1 5 40 Wiking z Jomsborka, 50 Walkiria 1 fala (250) 100 Konny, 150 Wyborny Łucznik [straty: 0]
G1 6 30 Wiking z Jomsborka, 30 Karl, 40 Berserker 1 fala (250) 250 Wyborny Łucznik [straty: 0]
G1 7 80 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk 1 fala (250) 56 Rekrut, 194 Żołnierz [straty: 56R]
G1 8 40 Jeździec Mroku, 50 Tańcząca Derwisz, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 200 Konny
3 fala (250) 84 Rekrut, 166 Wyborny Łucznik [straty: 84R, 400K]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.