Wyspa Więzienna – Generał 270 + Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 153 Rekrut [-153]
  • 70 Konny
  • 270 Kusznik
  • 138 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Nomada, 80 Włócznik Konny 1 fala (ANS) 22 Rekrut, 128 Puszkarz [straty: 22R]
G1 2 40 Włócznik Konny, 50 Katafrakt, Ryczący Byk 1 fala (ANS) 56 Rekrut, 94 Puszkarz [straty: 56R]
G1 3 80 Kolce, 50 Majtek 1 fala (ANS) 12 Rekrut, 138 Puszkarz [straty: 12R]
G1 4 50 Ogniomistrz, 40 Łupieżca, Zwariowany Kuchta 1 fala (ANS) 15 Rekrut, 50 Konny, 85 Puszkarz [straty: 15R]
G1 5 40 Wiking z Jomsborka, 50 Walkiria 1 fala (270) 70 Konny, 200 Kusznik [straty: 0]
G1 6 30 Wiking z Jomsborka, 30 Karl, 40 Berserker 1 fala (270) 270 Kusznik [straty: 0]
G1 7 80 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk 1 fala (ANS) 25 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 25R]
G1 8 40 Jeździec Mroku, 50 Tańcząca Derwisz, Bagienna Wiedźma 1 fala (ANS) 8 Rekrut
2 fala (270) 15 Rekrut, 255 Kusznik [straty: 23R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.