Wyspa Więzienna – Generał 270 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 280 Rekrut [-280]
  • 100 Konny [-40]
  • 270 Kusznik
  • 200 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Nomada, 80 Włócznik Konny 1 fala (270) 58 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 58R]
G1 2 40 Włócznik Konny, 50 Katafrakt, Ryczący Byk 1 fala (270) 71 Rekrut, 199 Puszkarz [straty: 71R]
G1 3 80 Kolce, 50 Majtek 1 fala (270) 32 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 32R]
G1 4 50 Ogniomistrz, 40 Łupieżca, Zwariowany Kuchta 1 fala (270) 48 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 48R]
G1 5 40 Wiking z Jomsborka, 50 Walkiria 1 fala (270) 100 Konny, 170 Kusznik [straty: 0]
G1 6 30 Wiking z Jomsborka, 30 Karl, 40 Berserker 1 fala (270) 270 Kusznik [straty: 0]
G1 7 80 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk 1 fala (270) 56 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 56R]
G1 8 40 Jeździec Mroku, 50 Tańcząca Derwisz, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 40 Konny
2 fala (270) 15 Rekrut, 255 Kusznik [straty: 15R, 40K]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.