Wyspa Więzienna – Generał Anslem z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 141 Rekrut [-141]
  • 52 Ochotnik [-52]
  • 70 Konny [-40]
  • 148 Kusznik
  • 138 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Nomada, 80 Włócznik Konny 1 fala (ANS) 22 Rekrut, 128 Żołnierz [straty: 22R]
G1 2 40 Włócznik Konny, 50 Katafrakt, Ryczący Byk 1 fala (ANS) 57 Rekrut, 93 Żołnierz [straty: 57R]
G1 3 80 Kolce, 50 Majtek 1 fala (ANS) 12 Rekrut, 138 Żołnierz [straty: 12R]
G1 4 50 Ogniomistrz, 40 Łupieżca, Zwariowany Kuchta 1 fala (ANS) 20 Rekrut, 50 Konny, 80 Kusznik [straty: 20R]
G1 5 40 Wiking z Jomsborka, 50 Walkiria 1 fala (ANS) 3 Rekrut, 70 Konny, 77 Kusznik [straty: 3R]
G1 6 30 Wiking z Jomsborka, 30 Karl, 40 Berserker 1 fala (ANS) 2 Rekrut, 148 Kusznik [straty: 2R]
G1 7 80 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk 1 fala (ANS) 25 Rekrut, 125 Żołnierz [straty: 25R]
G1 8 40 Jeździec Mroku, 50 Tańcząca Derwisz, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 40 Konny
2 fala (ANS) 52 Ochotnik, 1 Żołnierz, 97 Kusznik [straty: 40K, 52 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.