Wyspa Więzienna – Generał Nusala + Borys + Młodszy z Kusznikami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 3x
  • 3 Rekrut
  • 195 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS BRS MGG
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Nomada, 80 Włócznik Konny 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 2 40 Włócznik Konny, 50 Katafrakt, Ryczący Byk 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 3 80 Kolce, 50 Majtek 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 4 50 Ogniomistrz, 40 Łupieżca, Zwariowany Kuchta 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 5 40 Wiking z Jomsborka, 50 Walkiria 1 fala (BRS) 195 Kusznik [straty: 0]
G1 6 30 Wiking z Jomsborka, 30 Karl, 40 Berserker 1 fala (BRS) 195 Kusznik [straty: 0]
G1 7 80 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 8 40 Jeździec Mroku, 50 Tańcząca Derwisz, Bagienna Wiedźma 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.