Wyspa Więzienna – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 222 Rekrut [-222]
  • 40 Konny [-40]
  • 165 Kusznik
  • 145 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Nomada, 80 Włócznik Konny 1 fala (NUS) 59 Rekrut, 106 Elitarny Żołnierz [straty: 59R]
G1 2 40 Włócznik Konny, 50 Katafrakt, Ryczący Byk 1 fala (NUS) 72 Rekrut, 93 Elitarny Żołnierz [straty: 72R]
G1 3 80 Kolce, 50 Majtek 1 fala (NUS) 20 Rekrut, 145 Elitarny Żołnierz [straty: 20R]
G1 4 50 Ogniomistrz, 40 Łupieżca, Zwariowany Kuchta 1 fala (NUS) 14 Rekrut, 151 Kusznik [straty: 14R]
G1 5 40 Wiking z Jomsborka, 50 Walkiria 1 fala (NUS) 165 Kusznik [straty: 0]
G1 6 30 Wiking z Jomsborka, 30 Karl, 40 Berserker 1 fala (NUS) 165 Kusznik [straty: 0]
G1 7 80 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk 1 fala (NUS) 27 Rekrut, 138 Elitarny Żołnierz [straty: 27R]
G1 8 40 Jeździec Mroku, 50 Tańcząca Derwisz, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 40 Konny
2 fala (NUS) 30 Rekrut, 135 Kusznik [straty: 30R, 40K]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.