Zaginiona Czaszka – Generał 200 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 253 Rekrut [-253]
  • 184 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 142 Puszkarz
Przygoda podzielona jest na kilka zadań. Obozy musimy niszczyć po kolei według podanej kolejności.
Jednym z zadań jest przeszukanie ruin (kliknięcie na nie) zaznaczonych czerwonym kółkiem na mapie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Majtek, 120 Nożownik 1 fala (200) 15 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Konny [straty: 15R]
G1 2 80 Kolce, 120 Majtek 1 fala (200) 58 Rekrut, 142 Puszkarz [straty: 58R]
G2 3 60 Kolce, 140 Łupieżca 1 fala (200) 70 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 70R]
G2 4 Zwariowany Kuchta, 80 Ogniomistrz, 20 Piracki Oficer 1 fala (200) 110 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 110R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.