Zaginiona Czaszka – Generał 200 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 283 Rekrut [-283]
  • 184 Konny
  • 141 Żołnierz
Przygoda podzielona jest na kilka zadań. Obozy musimy niszczyć po kolei według podanej kolejności.
Jednym z zadań jest przeszukanie ruin (kliknięcie na nie) zaznaczonych czerwonym kółkiem na mapie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Majtek, 120 Nożownik 1 fala (200) 15 Rekrut, 1 Żołnierz, 184 Konny [straty: 15R]
G1 2 80 Kolce, 120 Majtek 1 fala (200) 59 Rekrut, 141 Żołnierz [straty: 59R]
G2 3 60 Kolce, 140 Łupieżca 1 fala (200) 76 Rekrut, 124 Żołnierz [straty: 76R]
G2 4 Zwariowany Kuchta, 80 Ogniomistrz, 20 Piracki Oficer 1 fala (200) 133 Rekrut, 67 Żołnierz [straty: 133R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.