Zaginiona Czaszka – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 147 Rekrut [-147]
  • 242 Konny
  • 198 Elitarny Żołnierz
Przygoda podzielona jest na kilka zadań. Obozy musimy niszczyć po kolei według podanej kolejności.
Jednym z zadań jest przeszukanie ruin (kliknięcie na nie) zaznaczonych czerwonym kółkiem na mapie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Majtek, 120 Nożownik 1 fala (250) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 242 Konny [straty: 7R]
G1 2 80 Kolce, 120 Majtek 1 fala (250) 52 Rekrut, 198 Elitarny Żołnierz [straty: 52R]
G2 3 60 Kolce, 140 Łupieżca 1 fala (250) 63 Rekrut, 187 Elitarny Żołnierz [straty: 63R]
G2 4 Zwariowany Kuchta, 80 Ogniomistrz, 20 Piracki Oficer 1 fala (250) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 224 Konny [straty: 25R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.