Zaginiona Czaszka – Generał 270 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 145 Rekrut [-145]
  • 266 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 218 Puszkarz
Przygoda podzielona jest na kilka zadań. Obozy musimy niszczyć po kolei według podanej kolejności.
Jednym z zadań jest przeszukanie ruin (kliknięcie na nie) zaznaczonych czerwonym kółkiem na mapie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Majtek, 120 Nożownik 1 fala (270) 3 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 266 Konny [straty: 3R]
G1 2 80 Kolce, 120 Majtek 1 fala (270) 52 Rekrut, 218 Puszkarz [straty: 52R]
G2 3 60 Kolce, 140 Łupieżca 1 fala (270) 64 Rekrut, 206 Puszkarz [straty: 64R]
G2 4 Zwariowany Kuchta, 80 Ogniomistrz, 20 Piracki Oficer 1 fala (270) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 248 Konny [straty: 21R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.