Zaginiona Czaszka – Generał Anslem z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 173 Rekrut [-173]
  • 131 Konny
  • 120 Elitarny Żołnierz
Przygoda podzielona jest na kilka zadań. Obozy musimy niszczyć po kolei według podanej kolejności.
Jednym z zadań jest przeszukanie ruin (kliknięcie na nie) zaznaczonych czerwonym kółkiem na mapie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Majtek, 120 Nożownik 1 fala (ANS) 19 Rekrut, 131 Konny [straty: 19R]
G1 2 80 Kolce, 120 Majtek 1 fala (ANS) 30 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz [straty: 30R]
G2 3 60 Kolce, 140 Łupieżca 1 fala (ANS) 44 Rekrut, 106 Elitarny Żołnierz [straty: 44R]
G2 4 Zwariowany Kuchta, 80 Ogniomistrz, 20 Piracki Oficer 1 fala (ANS) 80 Rekrut, 70 Elitarny Żołnierz [straty: 80R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.