Zaginiona Czaszka – Generał Borys z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 122 Rekrut [-122]
  • 180 Konny
  • 150 Elitarny Żołnierz
Przygoda podzielona jest na kilka zadań. Obozy musimy niszczyć po kolei według podanej kolejności.
Jednym z zadań jest przeszukanie ruin (kliknięcie na nie) zaznaczonych czerwonym kółkiem na mapie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Majtek, 120 Nożownik 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G1 2 80 Kolce, 120 Majtek 1 fala (BRS) 38 Rekrut, 142 Elitarny Żołnierz [straty: 38R]
G2 3 60 Kolce, 140 Łupieżca 1 fala (BRS) 54 Rekrut, 126 Elitarny Żołnierz [straty: 54R]
G2 4 Zwariowany Kuchta, 80 Ogniomistrz, 20 Piracki Oficer 1 fala (BRS) 30 Rekrut, 150 Elitarny Żołnierz [straty: 30R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.