Zaginiona Czaszka – Generał MSW z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 133 Rekrut [-133]
  • 219 Konny
  • 170 Żołnierz
Przygoda podzielona jest na kilka zadań. Obozy musimy niszczyć po kolei według podanej kolejności.
Jednym z zadań jest przeszukanie ruin (kliknięcie na nie) zaznaczonych czerwonym kółkiem na mapie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Majtek, 120 Nożownik 1 fala (MSW) 1 Żołnierz, 219 Konny [straty: 0]
G1 2 80 Kolce, 120 Majtek 1 fala (MSW) 50 Rekrut, 170 Żołnierz [straty: 50R]
G2 3 60 Kolce, 140 Łupieżca 1 fala (MSW) 61 Rekrut, 159 Żołnierz [straty: 61R]
G2 4 Zwariowany Kuchta, 80 Ogniomistrz, 20 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 22 Rekrut, 1 Żołnierz, 197 Konny [straty: 22R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.