Zaginiona Czaszka – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 78 Rekrut [-78]
  • 179 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 115 Puszkarz
Przygoda podzielona jest na kilka zadań. Obozy musimy niszczyć po kolei według podanej kolejności.
Jednym z zadań jest przeszukanie ruin (kliknięcie na nie) zaznaczonych czerwonym kółkiem na mapie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Majtek, 120 Nożownik 1 fala (VAR) 1 Elitarny Żołnierz, 179 Konny [straty: 0]
G1 2 80 Kolce, 120 Majtek 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Konny [straty: 21R]
G2 3 60 Kolce, 140 Łupieżca 1 fala (ANS) 35 Rekrut, 115 Puszkarz [straty: 35R]
G2 4 Zwariowany Kuchta, 80 Ogniomistrz, 20 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 22 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 142 Konny [straty: 22R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.