Zaginiona Czaszka – Młodszy Generał Gemini z Rekrutami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 43 Rekrut [-43]
Przygoda podzielona jest na kilka zadań. Obozy musimy niszczyć po kolei według podanej kolejności.
Jednym z zadań jest przeszukanie ruin (kliknięcie na nie) zaznaczonych czerwonym kółkiem na mapie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Majtek, 120 Nożownik 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 2 80 Kolce, 120 Majtek 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 3 60 Kolce, 140 Łupieżca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 4 Zwariowany Kuchta, 80 Ogniomistrz, 20 Piracki Oficer 1 fala (MGG) 40 Rekrut [straty: 40R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.