Zdrajcy – BRS + MGG (ThaDanus)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x
  • 80 Łucznik [-75]
  • 215 Konny [-40]

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

YGG BRS
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Stworzony dla osiągnięcia tylko przy użyciu jednostek Łucznik, Konny, Wyborny Łucznik, Kusznik oraz Puszkarz.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (MGG) 1 Łucznik [straty: 0]
G2 2 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 195 Konny [straty: 20K]
G2 3 20 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 40 Ochotnik, 40 Konny 1 fala (MGG) 1 Łucznik
2 fala (MGG) 1 Łucznik [straty: 0]
G2 4 60 Żołnierz, 60 Ochotnik, 60 Konny 1 fala (MGG) 1 Łucznik
2 fala (MGG) 8 Łucznik [straty: 7Ł]
G2 5 60 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 195 Konny [straty: 20K]
G3 6 150 Żołnierz, 50 Konny 1 fala (MGG) 1 Łucznik
2 fala (MGG) 50 Łucznik [straty: 45Ł]
G3 7 100 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (MGG) 1 Łucznik
2 fala (MGG) 15 Łucznik [straty: 13Ł]
G3 8 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 60 Konny, Sir Robin, Wielka Berta 1 fala (MGG) 1 Łucznik
2 fala (MGG) 1 Łucznik
3 fala (MGG) 15 Łucznik
4 fala (MGG) 1 Łucznik [straty: 10Ł]

  1. Poprawione, potrzeba 4 fal i 15 Łuczników w 3 fali, żeby zniszczyć obóz na 100%.

  2. Coś jest nie tak z 3 fala w ostatnim obozie, MGG i jeden łucznik nie wystarcza, nie zwycięża obozu. Jest błąd !!!!

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.