Zdrajcy – Generał 250 z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 2x
  • 993 Rekrut [-993]
  • 227 Konny
  • 115 Kusznik
  • 197 Żołnierz
  • 2x 2x
  • 530 Rekrut [-530]
  • 330 Konny
  • 62 Kusznik
  • 197 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Wyborny Łucznik, 40 Żołnierz 1 fala (250) 22 Rekrut, 1 Żołnierz, 227 Konny [straty: 22R]
G2 2 60 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (250) 46 Rekrut, 1 Żołnierz, 154 Konny, 49 Kusznik [straty: 46R]
G2 3 40 Ochotnik, 40 Konny, 20 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 118 Rekrut, 132 Żołnierz [straty: 118R]
G2 4 60 Ochotnik, 60 Konny, 60 Żołnierz 1 fala (250) 148 Rekrut, 102 Żołnierz [straty: 148R]
G2 5 100 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (250) 50 Rekrut, 1 Żołnierz, 137 Konny, 62 Kusznik [straty: 50R]
G3 6 100 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 126 Rekrut, 1 Żołnierz, 93 Konny, 30 Kusznik [straty: 126R]
G3 7 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (250) 134 Rekrut, 1 Żołnierz, 115 Kusznik [straty: 194R]
G3 8 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 60 Konny, Sir Robin, Wielka Berta 1 fala (250) 238 Rekrut
2 fala (250) 53 Rekrut, 197 Żołnierz [straty: 289R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 7

Z Ga (193 Konny, 2 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (119 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 50 Rekrut, 1 Żołnierz, 137 Konny, 62 Kusznik) Weterana na obóz 5

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G3 (1 fala (250) 238 Rekrut) wysyłamy Weterana na Biały Zamek. Po skończonej walce
z Gc* (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (2 fala (250) 53 Rekrut, 197 Żołnierz) wysyłamy Weterana na Biały Zamek.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.