Zdrajcy – Generał Borys z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 2x
  • 1.018 Rekrut [-1.018]
  • 159 Konny
  • 85 Wyborny Łucznik
  • 116 Żołnierz
  • 3x
  • 545 Rekrut [-545]
  • 223 Konny
  • 22 Wyborny Łucznik
  • 212 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Wyborny Łucznik, 40 Żołnierz 1 fala (BRS) 20 Rekrut, 1 Żołnierz, 159 Konny [straty: 20R]
G2 2 60 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (BRS) 43 Rekrut, 1 Żołnierz, 136 Konny [straty: 43R]
G2 3 40 Ochotnik, 40 Konny, 20 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 64 Rekrut, 116 Żołnierz [straty: 64R]
G2 4 60 Ochotnik, 60 Konny, 60 Żołnierz 1 fala (BRS) 130 Rekrut, 50 Żołnierz [straty: 130R]
G2 5 100 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (BRS) 58 Rekrut, 30 Konny, 92 Żołnierz [straty: 58R]
G3 6 100 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 127 Rekrut, 1 Żołnierz, 30 Konny, 22 Wyborny Łucznik [straty: 127R]
G3 7 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (200) 185 Rekrut
2 fala (BRS) 94 Rekrut, 1 Żołnierz, 85 Wyborny Łucznik [straty: 279R]
G3 8 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 60 Konny, Sir Robin, Wielka Berta 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 97 Rekrut, 83 Żołnierz [straty: 297R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 7

Z Ga (193 Konny, 2 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 58 Rekrut, 30 Konny, 92 Żołnierz) wysyłamy Borysa na obóz 5

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Rekrut) wysyłamy Generała na Biały Zamek. Po skończonej walce
z Gc* (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (2 fala (BRS) 97 Rekrut, 83 Żołnierz) wysyłamy Borysa na Biały Zamek.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.