Zdrajcy – Generał MSW + Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 606 Rekrut [-606]
  • 128 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 128 Puszkarz
  • 2x
  • 213 Rekrut [-213]
  • 293 Konny
  • 193 Elitarny Żołnierz
  • 128 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Wyborny Łucznik, 40 Żołnierz 1 fala (ANS) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 128 Konny [straty: 21R]
G2 2 60 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (ANS) 42 Rekrut, 108 Konny [straty: 42R]
G2 3 40 Ochotnik, 40 Konny, 20 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 65 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 65R]
G2 4 60 Ochotnik, 60 Konny, 60 Żołnierz 1 fala (ANS) 77 Rekrut, 73 Puszkarz [straty: 77R]
G2 5 100 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (MSW) 48 Rekrut, 100 Konny, 72 Puszkarz [straty: 48R]
G3 6 100 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (MSw) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Konny, 70 Puszkarz [straty: 84R]
G3 7 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (MSW) 167 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 52 Puszkarz [straty: 167R]
G3 8 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 60 Konny, Sir Robin, Wielka Berta 1 fala (ANS) 10 Rekrut
2 fala (MSW) 92 Rekrut, 128 Puszkarz [straty: 102R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7

Z Ga (193 Konny + 2 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (108 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 48 Rekrut, 100 Konny, 72 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 5

Z Gc (45 Elitarny Żołnierz, 153 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (148 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G3 (1 fala (ANS) 10 Rekrut) oraz
z W (2 fala (MSW) 92 Rekrut, 128 Puszkarz) wysyłamy Generałów na Biały Zamek.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.