Żywot Pirata – 270 + NUS (Shlomi)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 303 Rekrut [-303]
  • 126 Konny
  • 97 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 166 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (NUS) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 126 Konny [straty: 38R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (NUS) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Puszkarz [straty: 82R]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 1 Rekrut [straty: 1R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (270) 104 Rekrut, 166 Puszkarz [straty: 105R]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (270) 77 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 95 Konny, 97 Kusznik [straty: 77R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.