Żywot Pirata – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 4x
  • 367 Rekrut [-367]
  • 92 Ochotnik [-92]
  • 240 Konny [-240]
  • 167 Kusznik
  • 153 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (200) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Konny [straty: 65R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 23 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 46 Kusznik [straty: 223R]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (200) 47 Rekrut, 153 Elitarny Żołnierz [straty: 47R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 110 Konny
2 fala (200) 92 Ochotnik, 108 Kusznik [straty: 92 Och, 110K]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (200) 130 Konny
2 fala (200) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 167 Kusznik [straty: 32R, 130K]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.