Żywot Pirata – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 88 Rekrut [-88]
  • 167 Ochotnik [-167]
  • 213 Konny [-110]
  • 181 Kusznik
  • 210 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (250) 48 Rekrut, 72 Elitarny Żołnierz, 130 Konny [straty: 48R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (250) 53 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 66 Kusznik [straty: 53 Och]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (250) 40 Rekrut, 210 Elitarny Żołnierz [straty: 40R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 110 Konny
2 fala (250) 68 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 181 Kusznik [straty: 68 Och, 110K]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (250) 46 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Konny, 100 Kusznik [straty: 46 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.