Żywot Pirata – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 268 Rekrut [-268]
  • 126 Konny
  • 160 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 166 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (NUS) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 126 Konny [straty: 38R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (NUS) 79 Rekrut, 86 Kusznik [straty: 79R]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 25 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 25R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (ANS) 1 Rekrut
2 fala (270) 104 Rekrut, 166 Puszkarz [straty: 105R]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 20 Rekrut, 160 Kusznik [straty: 21R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.