Żywot Pirata – Generał 270 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 88 Rekrut [-88]
  • 164 Ochotnik [-164]
  • 130 Konny
  • 113 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 230 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (270) 48 Rekrut, 92 Puszkarz, 130 Konny [straty: 48R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (270) 48 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 91 Kusznik [straty: 48 Och]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (270) 40 Rekrut, 230 Puszkarz [straty: 40R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (270) 89 Ochotnik, 110 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Puszkarz [straty: 89 Och]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (270) 27 Ochotnik, 130 Konny, 113 Kusznik [straty: 27 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.