Żywot Pirata – Generał Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 206 Rekrut [-206]
  • 180 Ochotnik [-180]
  • 110 Konny [-110]
  • 35 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 125 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (ANS) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Konny [straty: 63R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (ANS) 118 Rekrut, 32 Puszkarz [straty: 118R]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 25 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 25R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 110 Konny
2 fala (ANS) 66 Ochotnik, 84 Puszkarz [straty: 110K, 66 Och]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (ANS) 114 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 35 Kusznik [straty: 114 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.