Żywot Pirata – Generał Borys z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 160 Rekrut [-160]
  • 162 Ochotnik [-162]
  • 138 Konny
  • 117 Kusznik
  • 159 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (BRS) 42 Rekrut, 138 Konny [straty: 42R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (BRS) 97 Rekrut, 1 Żołnierz, 30 Konny, 52 Kusznik [straty: 97R]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 21 Rekrut, 159 Żołnierz [straty: 21R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (BRS) 130 Ochotnik, 1 Żołnierz, 49 Kusznik [straty: 130 Och]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (BRS) 32 Ochotnik, 1 Żołnierz, 30 Konny, 117 Kusznik [straty: 32 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.