Żywot Pirata – Generał Gemini + Nusala z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 203 Rekrut [-203]
  • 275 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 105 Kusznik
  • 131 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM NUS
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (GEM) 19 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 275 Konny [straty: 19R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (GEM) 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 224 Konny [straty: 70R]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 1 Rekrut [straty: 1R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (GEM) 94 Rekrut, 70 Konny, 131 Puszkarz [straty: 94R]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (GEM) 19 Rekrut, 171 Konny, 105 Kusznik [straty: 19R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.