Żywot Pirata – Generał Gemini z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 405 Rekrut [-210]
  • 94 Ochotnik [-94]
  • 244 Konny
  • 137 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (GEM) 36 Rekrut, 244 Konny [straty: 36R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (GEM) 89 Rekrut, 100 Konny, 91 Kusznik [straty: 89R]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (GEM) 280 Rekrut [straty: 42R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (GEM) 94 Ochotnik, 80 Konny, 106 Kusznik [straty: 94 Och]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (GEM) 43 Rekrut, 100 Konny, 137 Kusznik [straty: 43R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.