Żywot Pirata – Generał MSW z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 168 Rekrut [-168]
  • 145 Ochotnik [-145]
  • 177 Konny
  • 115 Kusznik
  • 181 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (MSW) 43 Rekrut, 177 Konny [straty: 43R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (MSW) 86 Rekrut, 1 Żołnierz, 80 Konny, 53 Kusznik [straty: 86R]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 39 Rekrut, 181 Żołnierz [straty: 39R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (MSW) 121 Ochotnik, 1 Żołnierz, 50 Konny, 48 Kusznik [straty: 121 Och]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (MSW) 24 Ochotnik, 1 Żołnierz, 80 Konny, 115 Kusznik [straty: 24 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.