Żywot Pirata – Generał Nusala + Borys + Młodszy z Kusznikami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 4x
  • 3 Rekrut
  • 195 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS BRS MGG
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut
3 fala (BRS) 195 Kusznik [straty: 0]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Kusznik [straty: 0]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.