Żywot Pirata – Generał Nusala z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 158 Rekrut [-158]
  • 76 Ochotnik [-76]
  • 126 Konny
  • 145 Kusznik
  • 124 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (NUS) 38 Rekrut, 1 Żołnierz, 126 Konny [straty: 38R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (NUS) 79 Rekrut, 86 Kusznik [straty: 79R]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 41 Rekrut, 124 Żołnierz [straty: 41R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (NUS) 56 Ochotnik, 1 Żołnierz, 107 Kusznik [straty: 56 Och]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (NUS) 20 Ochotnik, 145 Kusznik [straty: 20 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.