Żywot Pirata – Generał Vargus z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 189 Rekrut [-189]
  • 191 Ochotnik [-191]
  • 138 Konny [-110]
  • 109 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (VAR) 44 Rekrut, 136 Konny [straty: 44R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (VAR) 104 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny [straty: 104R]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 41 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny [straty: 41R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 110 Konny
2 fala (VAR) 71 Ochotnik, 109 Kusznik [straty: 110K, 71 Och]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (VAR) 120 Ochotnik, 60 Kusznik [straty: 120 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.