Żywot Pirata – Młodszy Generał Gemini z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 232 Rekrut [-232]
  • 100 Ochotnik [-100]
  • 200 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (MGG) 50 Rekrut [straty: 50R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (MGG) 140 Rekrut [straty: 140R]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (MGG) 40 Rekrut, 100 Ochotnik [straty: 40R, 100 Och]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (200) 200 Kusznik [straty: 1R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.