Czarni Rycerze – Generał MSW + Nusala z Puszkarzami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 771 Rekrut [-771]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 115 Puszkarz
  • 3x
  • 387 Rekrut [-387]
  • 205 Konny
  • 216 Elitarny Żołnierz
  • 100 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Ochotnik, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 80 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 80R]
G1 2 100 Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (NUS) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 83 Puszkarz [straty: 81R]
G1 3 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (NUS) 92 Rekrut, 73 Puszkarz [straty: 92R]
G1 4 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (NUS) 74 Rekrut, 91 Puszkarz [straty: 74R]
G2 5 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 50 Rekrut, 115 Puszkarz [straty: 50R]
G2 6 50 Konny, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, Sir Robin 1 fala (NUS) 82 Rekrut, 83 Puszkarz [straty: 82R]
G3 7 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (NUS) 65 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 65R]
G3 8 100 Konny, 100 Kusznik 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 8R]
G3 9 100 Żołnierz, 75 Kusznik 1 fala (NUS) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 83 Puszkarz [straty: 81R]
G3 10 50 Wyborny Łucznik, 100 Elitarny Żołnierz 1 fala (NUS) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 83 Puszkarz [straty: 81R]
G3 11 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 25 Puszkarz, Wielka Berta 1 fala (NUS) 77 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 77R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1, 2 i 3Obóz 5Obóz 10

Z Ga (36 Elitarny Żołnierz + 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie czerwonym kółkiem
z Gb (83 Elitarny Żołnierz + 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie niebieskim kółkiem
z Gc (97 Elitarny żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 74 Rekrut, 91 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 4.

Z Gd (2 Rekrut, 2 Elitarny Żołnierz, 196 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 82 Rekrut, 83 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 6.

Z Ge (59 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 77 Rekrut, 88 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 11.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.