Mroczne Bractwo (Basil)
POBIERZ SZABLON


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 71 Rekrut [-50]
  • 230 Puszkarz

WYMAGANI GENERAŁOWIE I UMIEJĘTNOŚCI:

6x MGG 1x SGG
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania

OPIS SZABLONU:

1. szablon – przypisz armię – użyj dwukrotnie – na wyspie macierzystej do początkowego przydziału oddziałów i po ustawieniu się do pierwszego ataku do przydziału śmiertelników
2. szablon – ustaw i zaatakuj na 1 bramkę – użyj dwukrotnie
3. szablon – umieść i zaatakuj na 2 bramkę (wieżę) – użyj dwukrotnie

JAK UŻYĆ SZABLONU – ZOBACZ VIDEO PORADNIK

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.