Mroczne Bractwo – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 3x 12x
 • 2.406 Rekrut [-2.406]
 • 284 Ochotnik [-284]
 • 1.160 Konny [-1.160]
 • 1.126 Łucznik [-1.126]
 • 200 Kusznik
 • 250 Żołnierz [-150]
 • 200 Elitarny Żołnierz
 • 3x 2x 9x
 • 1.555 Rekrut [-1.555]
 • 284 Ochotnik [-284]
 • 1.160 Konny [-1.160]
 • 1.126 Łucznik [-1.126]
 • 200 Kusznik
 • 250 Żołnierz [-150]
 • 221 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (250) 114 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Konny [straty: 114R]
G1 2 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (250) 60 Rekrut, 190 Elitarny Żołnierz [straty: 60R]
G2 3 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (250) 150 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 150R]
G2 4 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (250) 38 Ochotnik, 95 Łucznik, 117 Kusznik [straty: 38 Och, 93Ł]
G3 5 200 Kultysta 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 118R]
G3 6 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 84 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 35 Kusznik [straty: 83 Och]
G3 7 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku 1 fala (250) 30 Rekrut, 115 Łucznik, 105 Kusznik [straty: 30R, 115Ł]
G4 8 200 Kultysta 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 118R]
G4 9 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (250) 79 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Konny, 20 Kusznik [straty: 79 Och]
G5 10 80 Kultysta, 120 Jeździec Mroku 1 fala (250) 49 Rekrut, 200 Elitarny Żołnierz [straty: 49R]
G5 11 150 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Kultysta 1 fala (200) 122 Łucznik
2 fala (250) 250 Konny [straty: 122Ł]
G5 12 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 84 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 35 Kusznik [straty: 84 Och]
G5 13 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (250) 45 Rekrut, 95 Łucznik, 110 Kusznik [straty: 45R, 94Ł]
G5 14 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (250) 58 Rekrut, 192 Elitarny Żołnierz [straty: 58R]
G6 15 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (250) 85 Rekrut, 165 Elitarny Żołnierz [straty: 85R]
G6 16 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (250) 101 Rekrut, 149 Elitarny Żołnierz [straty: 101R]
G6 17 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (250) 192 Rekrut, 58 Konny [straty: 192R]
G6 18 66 Kultysta, 66 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma, 66 Siewca Pożogi 1 fala (250) 170 Rekrut, 80 Konny
2 fala (250) 74 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 45 Kusznik [straty: 244R, 80K]
G6 19 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 100 Jeździec Mroku 1 fala (250) 108 Rekrut, 142 Elitarny Żołnierz [straty: 108R]
G6 20 50 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk 1 fala (250) 136 Rekrut, 114 Elitarny Żołnierz [straty: 136R]
G6 21 150 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku 1 fala (200) 124 Rekrut
2 fala (250) 250 Konny [straty: 124R]
G6 22 70 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta, 70 Jeździec Mroku 1 fala (250) 123 Rekrut, 127 Elitarny Żołnierz [straty: 123R]
G6 23 50 Kultysta, 49 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 150 Łucznik, 50 Konny
2 fala (250) 50 Konny, 200 Kusznik [straty: 150Ł, 50K]
G7 24 200 Kultysta 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 118R]
G7 25 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (200) 140 Łucznik
2 fala (250) 250 Konny [straty: 140Ł]
G7 26 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 70 Kultysta, 70 Jeździec Mroku 1 fala (250) 123 Rekrut, 127 Elitarny Żołnierz [straty: 123R]
G7 27 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (250) 45 Rekrut, 95 Łucznik, 110 Kusznik [straty: 45R, 94Ł]
G7 28 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (250) 58 Rekrut, 192 Elitarny Żołnierz [straty: 58R]
G8 29 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 120R]
G8 30 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Siewca Pożogi 1 fala (200) 158 Łucznik
2 fala (250) 1 Elitarny Żołnierz, 249 Konny [straty: 158Ł]
G8 31 66 Kultysta, 66 Tańcząca Derwisz, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu, 66 Siewca Pożogi 1 fala (200) 160 Łucznik
2 fala (250) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Kusznik [straty: 160Ł, 87R]
G8 32 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz, 66 Siewca Pożogi, 66 Jeździec Mroku 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 200 Konny
3 fala (200) 200 Konny
4 fala (200) 200 Konny
5 fala (250) 230 Konny
6 fala (250) 250 Żołnierz [straty: 1030K, 150Ż]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 5Obóz 8Obóz 20, 21 i 22Obóz 24

Z Ga (31 Elitarny Żołnierz + 161 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 60 Rekrut, 190 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 2.

Z Gb (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 84 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 35 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 6.

Z Gc (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 79 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Konny, 20 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 9.

Z Gd (16 Elitarny Żołnierz, 180 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Ge (15 Rekrut, 25 Elitarny Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z Gf (18 Elitarny Żołnierz, 172 Konny) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6 (1 fala (200) 150 Łucznik, 50 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 50 Konny, 200 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 23.

Z Gg (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 24, zaraz po nim
z G7 (1 fala (200) 140 Łucznik) oraz
z W (2 fala (250) 250 Konny) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 25.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.