Mroczne Bractwo – Generał 250 z Kusznikami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x 5x
  • 780 Rekrut [-780]
  • 1.030 Konny [-1.030]
  • 282 Łucznik [-282]
  • 148 Kusznik
  • 250 Żołnierz [-150]


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (250) 112 Rekrut, 138 Konny [straty: 112R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (250) 60 Rekrut, 84 Łucznik, 106 Kusznik [straty: 60R, 84Ł]
G1 3 200 Kultysta 1 fala (250) 101 Rekrut, 1 Żołnierz, 148 Kusznik [straty: 101R]
G1 4 200 Kultysta 1 fala (250) 101 Rekrut, 1 Żołnierz, 148 Kusznik [straty: 101R]
G1 5 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (250) 100 Rekrut, 52 Łucznik, 98 Kusznik [straty: 100R, 52Ł]
G2 6 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (250) 85 Rekrut, 165 Żołnierz [straty: 85R]
G2 7 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (250) 101 Rekrut, 149 Żołnierz [straty: 101R]
G2 8 60 Kultysta, 140 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 146 Łucznik
2 fala (250) 200 Konny [straty: 146Ł]
G2 9 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Żołnierz [straty: 120R]
G2 10 66 Tańcząca Derwisz,
66 Jeździec Mroku,
2 Pomiot Piekielny,
66 Siewca Pożogi
1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 200 Konny
3 fala (200) 200 Konny
4 fala (200) 200 Konny
5 fala (250) 230 Konny
6 fala (250) 250 Żołnierz [straty: 1030K, 150Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.