Mroczne Bractwo – Generał 250 z Puszkarzami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x 5x
  • 758 Rekrut [-758]
  • 175 Ochotnik [-175]
  • 1.030 Konny [-1.030]
  • 146 Łucznik [-146]
  • 20 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 166 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (250) 114 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Konny [straty: 114R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (250) 150 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 150R]
G1 3 200 Kultysta 1 fala (250) 102 Rekrut, 148 Puszkarz [straty: 102R]
G1 4 200 Kultysta 1 fala (250) 102 Rekrut, 148 Puszkarz [straty: 102R]
G1 5 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (250) 79 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Konny, 20 Kusznik [straty: 79 Och]
G2 6 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (250) 86 Rekrut, 164 Puszkarz [straty: 86R]
G2 7 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (250) 84 Rekrut, 166 Puszkarz [straty: 84R]
G2 8 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (200) 146 Łucznik
2 fala (250) 200 Konny [straty: 146Ł]
G2 9 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 120R]
G2 10 2 Pomiot Piekielny,
66 Tańcząca Derwisz,
66 Jeździec Mroku,
66 Siewca Pożogi
1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 200 Konny
3 fala (200) 200 Konny
4 fala (200) 200 Konny
5 fala (250) 230 Konny
6 fala (250) 96 Ochotnik, 154 Puszkarz [straty: 1030K, 96 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.