Mroczne Bractwo – Generał 270 + Borys + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 4x 5x
 • 3.119 Rekrut [-3.119]
 • 104 Ochotnik [-104]
 • 820 Konny [-820]
 • 170 Łucznik [-170]
 • 270 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 170 Puszkarz
 • 4x 5x
 • 2.416 Rekrut [-2.416]
 • 104 Ochotnik [-104]
 • 820 Konny [-820]
 • 170 Łucznik [-170]
 • 270 Kusznik
 • 81 Elitarny Żołnierz
 • 170 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (BRS) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Konny [straty: 82R]
G1 2 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 52 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 52R]
G2 3 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (BRS) 96 Rekrut, 84 Puszkarz [straty: 96R]
G2 4 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (BRS) 97 Rekrut, 83 Puszkarz [straty: 97R]
G3 5 200 Kultysta 1 fala (270) 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 100R]
G3 6 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 76 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Konny [straty: 76R]
G3 7 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 105 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 105R]
G4 8 200 Kultysta 1 fala (270) 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 100R]
G4 9 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (BRS) 76 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Konny [straty: 76R]
G5 10 80 Kultysta, 120 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 45 Rekrut, 135 Puszkarz [straty: 45R]
G5 11 150 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Kultysta 1 fala (BRS) 130 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 49 Konny [straty: 130R]
G5 12 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 95 Rekrut, 85 Konny [straty: 95R]
G5 13 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (BRS) 97 Rekrut, 83 Puszkarz [straty: 97R]
G5 14 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 52 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 52R]
G6 15 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 78 Rekrut, 102 Puszkarz [straty: 78R]
G6 16 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 74 Rekrut, 106 Puszkarz [straty: 74R]
G6 17 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (BRS) 130 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 49 Konny [straty: 130R]
G6 18 66 Kultysta, 66 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma, 66 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 160 Rekrut
2 fala (BRS) 120 Rekrut, 60 Puszkarz [straty: 280R]
G6 19 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 100 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 95 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 95R]
G6 20 50 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk 1 fala (BRS) 105 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 105R]
G6 21 150 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 130 Rekrut, 50 Puszkarz [straty: 130R]
G6 22 70 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta, 70 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 86 Rekrut, 94 Puszkarz [straty: 86R]
G6 23 50 Kultysta, 49 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 170 Łucznik
2 fala (270) 270 Kusznik [straty: 170Ł]
G7 24 200 Kultysta 1 fala (270) 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 100R]
G7 25 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (BRS) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Konny [straty: 82R]
G7 26 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 70 Kultysta, 70 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 81 Rekrut, 99 Puszkarz [straty: 81R]
G7 27 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (BRS) 97 Rekrut, 83 Puszkarz [straty: 97R]
G7 28 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 52 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 52R]
G8 29 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 84 Rekrut, 96 Puszkarz [straty: 84R]
G8 30 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 147 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 72 Konny [straty: 147R]
G8 31 66 Kultysta, 66 Tańcząca Derwisz, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu, 66 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 75 Rekrut, 195 Kusznik [straty: 295R]
G8 32 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz,
66 Siewca Pożogi, 66 Jeździec Mroku
1 fala (BRS) 180 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (200) 200 Konny
5 fala (270) 104 Ochotnik, 166 Puszkarz [straty: 820K, 104 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 5Obóz 8Obóz 20, 21 i 22Obóz 24

Z Ga (31 Elitarny Żołnierz + 161 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 52 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 2.

Z Gb (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 76 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Konny) wysyłamy Borysa na obóz 6.

Z Gc (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 76 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Konny) wysyłamy Borysa na obóz 9.

Z Gd (16 Elitarny Żołnierz, 180 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Ge (15 Rekrut, 25 Elitarny Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z Gf (18 Elitarny Żołnierz, 172 Konny) wysyłamy Generała na obóz 22,zaraz po nim
z G6 (1 fala (MSW) 170 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 270 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 23.

Z Gg (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 24, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Konny) wysyłamy Borysa na obóz 25.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.