Mroczne Bractwo – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 1.019 Rekrut [-1.019]
  • 400 Konny [-400]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 77 Kusznik
  • 150 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (NUS) 78 Rekrut, 87 Konny [straty: 78R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (ANS) 70 Rekrut, 80 Puszkarz [straty: 70R]
G1 3 200 Kultysta 1 fala (NUS) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 77 Kusznik [straty: 87R]
G1 4 200 Kultysta 1 fala (NUS) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 77 Kusznik [straty: 87R]
G1 5 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (NUS) 76 Rekrut, 89 Konny [straty: 76R]
G2 6 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 68 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 68R]
G2 7 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (ANS) 66 Rekrut, 84 Puszkarz [straty: 66R]
G2 8 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (NUS) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 69 Konny [straty: 95R]
G2 9 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 71 Rekrut, 93 Puszkarz [straty: 71R]
G8 32 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz, 66 Siewca Pożogi, 66 Jeździec Mroku 1 fala (ANS) 35 Rekrut
2 fala (BRS) 180 Konny
3 fala (NUS) 165 Rekrut
4 fala (MSW) 220 Konny
5 fala (MSW) 1 Rekrut
6 fala (270) 120 Rekrut, 150 Puszkarz [straty: 321R, 400K]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.