Mroczne Bractwo – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 6x
 • 2.880 Rekrut [-2.880]
 • 80 Ochotnik [-80]
 • 440 Konny [-440]
 • 335 Łucznik [-335]
 • 270 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 190 Puszkarz
 • 6x 3x
 • 2.264 Rekrut [-2.264]
 • 80 Ochotnik [-80]
 • 512 Konny [-440]
 • 335 Łucznik [-335]
 • 270 Kusznik
 • 81 Elitarny Żołnierz
 • 190 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (NUS) 78 Rekrut, 87 Konny [straty: 78R]
G1 2 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (ANS) 33 Rekrut, 117 Puszkarz [straty: 33R]
G2 3 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (ANS) 70 Rekrut, 80 Puszkarz [straty: 70R]
G2 4 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (NUS) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 81 Puszkarz [straty: 83R]
G3 5 200 Kultysta 1 fala (NUS) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 77 Kusznik [straty: 87R]
G3 6 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 76 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 88 Konny [straty: 76R]
G3 7 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 92 Rekrut, 73 Puszkarz [straty: 92R]
G4 8 200 Kultysta 1 fala (NUS) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 77 Kusznik [straty: 87R]
G4 9 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (NUS) 76 Rekrut, 89 Konny [straty: 76R]
G5 10 80 Kultysta, 120 Jeździec Mroku 1 fala (ANS) 26 Rekrut, 124 Puszkarz [straty: 26R]
G5 11 150 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Kultysta 1 fala (NUS) 101 Rekrut, 64 Konny [straty: 101R]
G5 12 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny [straty: 81R]
G5 13 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (NUS) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 81 Puszkarz [straty: 83R]
G5 14 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (ANS) 33 Rekrut, 117 Puszkarz [straty: 33R]
G6 15 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (VAR) 45 Rekrut, 135 Konny [straty: 45R]
G6 16 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (ANS) 66 Rekrut, 84 Puszkarz [straty: 66R]
G6 17 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (NUS) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 69 Konny [straty: 95R]
G6 18 66 Kultysta, 66 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma, 66 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 160 Rekrut
2 fala (NUS) 91 Rekrut, 74 Puszkarz [straty: 251R]
G6 19 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 100 Jeździec Mroku 1 fala (VAR) 67 Rekrut, 113 Konny [straty: 67R]
G6 20 50 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk 1 fala (NUS) 92 Rekrut, 73 Puszkarz [straty: 92R]
G6 21 150 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku 1 fala (VAR) 111 Rekrut, 69 Konny [straty: 111R]
G6 22 70 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta, 70 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 74 Rekrut, 91 Puszkarz [straty: 74R]
G6 23 50 Kultysta, 49 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 170 Łucznik
2 fala (270) 270 Kusznik [straty: 170Ł]
G7 24 200 Kultysta 1 fala (NUS) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 77 Kusznik [straty: 87R]
G7 25 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (NUS) 78 Rekrut, 87 Konny [straty: 78R]
G7 26 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 70 Kultysta, 70 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 69 Rekrut, 96 Puszkarz [straty: 69R]
G7 27 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (NUS) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 81 Puszkarz [straty: 83R]
G7 28 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (ANS) 33 Rekrut, 117 Puszkarz [straty: 33R]
G8 29 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 71 Rekrut, 93 Puszkarz [straty: 71R]
G8 30 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Siewca Pożogi 1 fala (NUS) 122 Rekrut, 43 Konny [straty: 122R]
G8 31 66 Kultysta, 66 Tańcząca Derwisz, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu, 66 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 75 Rekrut, 195 Kusznik [straty: 295R]
G8 32 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz, 66 Siewca Pożogi, 66 Jeździec Mroku 1 fala (ANS) 35 Rekrut
2 fala (NUS) 165 Łucznik
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (MSW) 220 Konny
5 fala (MSW) 200 Rekrut
6 fala (270) 80 Ochotnik, 190 Puszkarz [straty: 235R, 165Ł, 440K, 80 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 5Obóz 8Obóz 20, 21 i 22Obóz 24

Z Ga (31 Elitarny Żołnierz + 161 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 33 Rekrut, 117 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 2.

Z Gb (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 76 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 88 Konny) wysyłamy Nusale na obóz 6.

Z Gc (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 76 Rekrut, 89 Konny) wysyłamy Nusale na obóz 9.

Z Gd (16 Elitarny Żołnierz, 180 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Ge (15 Rekrut, 25 Elitarny Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z Gf (18 Elitarny Żołnierz, 172 Konny) wysyłamy Generała na obóz 22,zaraz po nim
z G6 (1 fala (MSW) 170 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 270 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 23.

Z Gg (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 24, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 78 Rekrut, 87 Konny) wysyłamy Nusale na obóz 25.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.