Mroczne Bractwo – Generał 270 + Nusala z Puszkarzami (szybki drop, wolny atak)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

WERSJA I WERSJA II WERSJA III
 • 8x
 • 720 Rekrut [-720]
 • 120 Ochotnik [-120]
 • 89 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 77 Kusznik
 • 150 Puszkarz
 • 4x
 • 712 Rekrut [-712]
 • 80 Ochotnik [-80]
 • 550 Konny [-550]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 77 Kusznik
 • 190 Puszkarz
 • 3x
 • 712 Rekrut [-712]
 • 80 Ochotnik [-80]
 • 675 Konny [-675]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 77 Kusznik
 • 190 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (NUS) 78 Rekrut, 87 Konny [straty: 78R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (NUS) 82 Rekrut, 83 Puszkarz [straty: 82R]
G1 3 200 Kultysta 1 fala (NUS) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 77 Kusznik [straty: 87R]
G1 4 200 Kultysta 1 fala (NUS) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 77 Kusznik [straty: 87R]
G1 5 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (NUS) 76 Rekrut, 89 Konny [straty: 76R]
G2 6 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 68 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 68R]
G2 7 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (NUS) 68 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 68R]
G2 8 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (NUS) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 69 Konny [straty: 95R]
G2 9 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 71 Rekrut, 93 Puszkarz [straty: 71R]

WERSJA I

W obozie 10 możemy używać do ataków MSW oraz Nusale. Atakujemy aż zostaną same Pomioty Piekieł.

G2 10 2 Pomiot Piekielny,
66 Tańcząca Derwisz,
66 Jeździec Mroku,
66 Siewca Pożogi
1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 1 Rekrut
3 fala (NUS) 1 Rekrut
4 fala (NUS) 1 Rekrut
5 fala (NUS) 1 Rekrut
6 fala (NUS) 1 Rekrut
7 fala (NUS) 1 Rekrut
8 fala (NUS) 1 Rekrut
9 fala (270) 120 Ochotnik, 150 Puszkarz [straty: 8R, 120 Och]

WERSJA II

G2 10 2 Pomiot Piekielny,
66 Tańcząca Derwisz,
66 Jeździec Mroku,
66 Siewca Pożogi
1 fala (NUS) 165 Konny
2 fala (NUS) 165 Konny
3 fala (NUS) 165 Konny
4 fala (NUS) 55 Konny
5 fala (270) 80 Ochotnik, 190 Puszkarz [straty: 550K, 80 Och]

WERSJA III

G2 10 2 Pomiot Piekielny,
66 Tańcząca Derwisz,
66 Jeździec Mroku,
66 Siewca Pożogi
1 fala (NUS) 165 Konny
2 fala (NUS) 165 Konny
3 fala (NUS) 165 Konny
4 fala (200) 180 Konny
5 fala (270) 80 Ochotnik, 190 Puszkarz [straty: 675K, 80 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.