Mroczne Bractwo – Generał 270 + MSW + Vargus z Puszkarzami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 3x
  • 815 Rekrut [-815]
  • 96 Ochotnik [-96]
  • 840 Konny [-840]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 174 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (MSW) 90 Rekrut, 130 Konny [straty: 90R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (MSW) 110 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 110R]
G1 3 200 Kultysta 1 fala (MSW) 99 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 99R]
G1 4 200 Kultysta 1 fala (MSW) 99 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 99R]
G1 5 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (MSW) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny [straty: 81R]
G2 6 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (VAR) 45 Rekrut, 135 Konny [straty: 45R]
G2 7 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (VAR) 74 Rekrut, 106 Konny [straty: 74R]
G2 8 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (MSW) 131 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 88 Konny [straty: 131R]
G2 9 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (VAR) 86 Rekrut, 94 Konny [straty: 86R]
G2 10 2 Pomiot Piekielny,
66 Tańcząca Derwisz,
66 Jeździec Mroku,
66 Siewca Pożogi
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (VAR) 180 Konny
5 fala (270) 96 Ochotnik, 174 Puszkarz [straty: 840K, 96 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.