Mroczne Bractwo – Generał 270 + MSW z Puszkarzami + Skrytobójca (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 5x
  • Skrytobójca
  • 883 Rekrut [-883]
  • 80 Ochotnik [-80]
  • 138 Konny [-10]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 100 Kusznik
  • 190 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (MSW) 90 Rekrut, 130 Konny [straty: 90R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (MSW) 110 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 110R]
G1 3 200 Kultysta 1 fala (MSW) 99 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 99R]
G1 4 200 Kultysta 1 fala (MSW) 99 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 99R]
G1 5 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (MSW) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny [straty: 81R]
G2 6 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (270) 86 Rekrut, 184 Puszkarz [straty: 86R]
G2 7 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (270) 84 Rekrut, 186 Puszkarz [straty: 84R]
G2 8 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (MSW) 131 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 88 Konny
[straty: 131R]
G2 9 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (MSW) 98 Rekrut, 122 Puszkarz [straty: 98R]
G2 10 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz, 66 Siewca Pożogi, 66 Jeździec Mroku 1 fala (MSW) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 10 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz, 62 Siewca Pożogi 2 fala (MSW) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 10 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz, 47 Siewca Pożogi 3 fala (MSW) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 10 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz, 32 Siewca Pożogi 4 fala (MSW) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 10 Jeśli pozostał: 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz, 17 Siewca Pożogi 5 fala (MSW) 10 Konny [straty: 10K]
G2 10 Jeśli pozostał: 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz, 15 Siewca Pożogi 5 fala (MSW) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 10 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz 6 fala Skrytobójca [straty: 0]
G2 10 Jeśli pozostał: 2 Pomiot Piekielny 7 fala (270) 80 Ochotnik, 190 Puszkarz [straty: 80 Och]
G2 10 Jeśli pozostał: 66 Tańcząca Derwisz 7 fala (270) 100 Kusznik [straty: 0]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.