Mroczne Bractwo – Generał 270 z Puszkarzami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 4x
  • 920 Rekrut [-920]
  • 92 Ochotnik [-92]
  • 1.030 Konny [-1.030]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 186 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (270) 96 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 173 Konny [straty: 96R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (270) 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Puszkarz [straty: 121R]
G1 3 200 Kultysta 1 fala (270) 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 100R]
G1 4 200 Kultysta 1 fala (270) 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 100R]
G1 5 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (270) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Konny [straty: 85R]
G2 6 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (270) 86 Rekrut, 184 Puszkarz [straty: 86R]
G2 7 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (270) 84 Rekrut, 186 Puszkarz [straty: 86R]
G2 8 60 Kultysta, 140 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 142 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny [straty: 142R]
G2 9 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (270) 104 Rekrut, 166 Puszkarz [straty: 104R]
G2 10 66 Tańcząca Derwisz,
66 Jeździec Mroku,
2 Pomiot Piekielny,
66 Siewca Pożogi
1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 200 Konny
3 fala (200) 200 Konny
4 fala (200) 200 Konny
5 fala (250) 230 Konny
6 fala (270) 92 Ochotnik, 174 Puszkarz [straty: 1030K, 92 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.