Mroczne Bractwo – Generał 270 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x 8x
 • 3.207 Rekrut [-3.207]
 • 92 Ochotnik [-92]
 • 1.110 Konny [-1.110]
 • 400 Łucznik [-400]
 • 223 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 220 Puszkarz
 • 2x 7x
 • 2.422 Rekrut [-2.422]
 • 92 Ochotnik [-92]
 • 1.110 Konny [-1.160]
 • 400 Łucznik [-400]
 • 223 Kusznik
 • 81 Elitarny Żołnierz
 • 220 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (270) 96 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 173 Konny [straty: 96R]
G1 2 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (270) 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 211 Puszkarz [straty: 58R]
G2 3 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (270) 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Puszkarz [straty: 121R]
G2 4 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (270) 122 Rekrut, 148 Puszkarz [straty: 122R]
G3 5 200 Kultysta 1 fala (270) 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 100R]
G3 6 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny [straty: 87R]
G3 7 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku 1 fala (270) 129 Rekrut, 141 Puszkarz [straty: 129R]
G4 8 200 Kultysta 1 fala (270) 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 100R]
G4 9 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (270) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Konny [straty: 85R]
G5 10 80 Kultysta, 120 Jeździec Mroku 1 fala (270) 50 Rekrut, 220 Puszkarz [straty: 50R]
G5 11 150 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Kultysta 1 fala (270) 141 Rekrut, 129 Konny [straty: 141R]
G5 12 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny [straty: 87R]
G5 13 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (270) 122 Rekrut, 148 Puszkarz [straty: 122R]
G5 14 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (270) 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 211 Puszkarz [straty: 58R]
G6 15 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (270) 86 Rekrut, 184 Puszkarz [straty: 86R]
G6 16 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (270) 84 Rekrut, 186 Puszkarz [straty: 84R]
G6 17 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (270) 142 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny [straty: 142R]
G6 18 66 Kultysta, 66 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma, 66 Siewca Pożogi 1 fala (250) 170 Rekrut, 80 Konny
2 fala (270) 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny, 80 Puszkarz [straty: 244R, 80K]
G6 19 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 100 Jeździec Mroku 1 fala (270) 109 Rekrut, 161 Puszkarz [straty: 109R]
G6 20 50 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk 1 fala (270) 128 Rekrut, 142 Puszkarz [straty: 128R]
G6 21 150 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku 1 fala (270) 155 Rekrut, 115 Puszkarz [straty: 155R]
G6 22 70 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta, 70 Jeździec Mroku 1 fala (270) 106 Rekrut, 164 Puszkarz [straty: 106R]
G6 23 50 Kultysta, 49 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 12 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 57 Konny, 200 Kusznik [straty: 200Ł, 12R]
G7 24 200 Kultysta 1 fala (270) 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 100R]
G7 25 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (270) 96 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 173 Konny [straty: 96R]
G7 26 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 70 Kultysta, 70 Jeździec Mroku 1 fala (270) 101 Rekrut, 169 Puszkarz [straty: 101R]
G7 27 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (270) 122 Rekrut, 148 Puszkarz [straty: 122R]
G7 28 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (270) 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 211 Puszkarz [straty: 58R]
G8 29 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (270) 104 Rekrut, 166 Puszkarz [straty: 104R]
G8 30 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Siewca Pożogi 1 fala (270) 158 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Konny [straty: 158R]
G8 31 66 Kultysta, 66 Tańcząca Derwisz, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu, 66 Siewca Pożogi 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 46 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 223 Kusznik [straty: 200Ł, 46R]
G8 32 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz, 66 Siewca Pożogi, 66 Jeździec Mroku 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 200 Konny
3 fala (200) 200 Konny
4 fala (200) 200 Konny
5 fala (250) 230 Konny
6 fala (270) 92 Ochotnik, 174 Puszkarz [straty: 1030K, 92 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 5Obóz 8Obóz 20, 21 i 22Obóz 24

Z Ga (31 Elitarny Żołnierz + 161 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 211 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 2.

Z Gb (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny) wysyłamy Majora na obóz 6.

Z Gc (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Konny) wysyłamy Majora na obóz 9.

Z Gd (16 Elitarny Żołnierz, 180 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Ge (15 Rekrut, 25 Elitarny Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z Gf (18 Elitarny Żołnierz, 172 Konny) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 12 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 57 Konny, 200 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 23.

Z Gg (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 24, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 96 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 173 Konny) wysyłamy Majora na obóz 25.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.