Mroczne Bractwo – Generał Gemini Starszy + Młodszy z Puszkarzami (szybki drop – umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 711 Rekrut [-711]
  • 272 Konny
  • 235 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

SGG MGG
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (SGG) 35 Rekrut, 260 Konny [straty: 35R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (MGG) 120 Rekrut [straty: 120R]
G1 3 200 Kultysta 1 fala (MGG) 100 Rekrut, 55 Puszkarz [straty: 100R]
G1 4 200 Kultysta 1 fala (MGG) 100 Rekrut, 55 Puszkarz [straty: 100R]
G1 5 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (SGG) 41 Rekrut, 254 Konny [straty: 41R]
G2 6 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (MGG) 70 Rekrut [straty: 70R]
G2 7 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 70 Rekrut [straty: 70R]
G2 8 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (SGG) 23 Rekrut, 272 Konny [straty: 23R]
G2 9 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (MGG) 90 Rekrut [straty: 90R]
G2 10 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz, 66 Siewca Pożogi, 66 Jeździec Mroku 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut
3 fala (SGG) 60 Rekrut, 235 Puszkarz [straty: 62R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.