Mroczne Bractwo – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x 5x
  • 871 Rekrut [-871]
  • 66 Ochotnik [-66]
  • 1.000 Konny [-1.000]
  • 200 Żołnierz [-200]
  • 122 Kusznik
  • 154 Elitarny Żołnierz
W sektorze G2 możemy pomieścić maksymalnie 6 generałów. Należy o tym pamiętać, ponieważ w ostatnim ataku musimy wysłać 7 fal.
Możemy zwiększyć obszar miejsc dla Generałów, atakując przywódcę przed obozem 6: 120 Jeździec Mroku, 80 Kultysta – 1 fala 50 Rekrut, 170 Elitarny Żołnierz.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (MSW) 90 Rekrut, 130 Konny [straty: 90R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (MSW) 108 Rekrut, 112 Elitarny Żołnierz [straty: 108R]
G1 3 200 Kultysta 1 fala (MSW) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Kusznik [straty: 97R]
G1 4 200 Kultysta 1 fala (MSW) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Kusznik [straty: 97R]
G1 5 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (MSW) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny [straty: 81R]
G2 6 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (MSW) 85 Rekrut, 135 Elitarny Żołnierz [straty: 85R]
G2 7 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 84 Rekrut, 136 Elitarny Żołnierz [straty: 84R]
G2 8 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (MSW) 131 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 88 Konny [straty: 131R]
G2 9 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (MSW) 98 Rekrut, 122 Elitarny Żołnierz [straty: 98R]
G2 10 2 Pomiot Piekielny,
66 Tańcząca Derwisz,
66 Jeździec Mroku,
66 Siewca Pożogi
1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 200 Konny
3 fala (200) 200 Konny
4 fala (200) 200 Konny
5 fala (200) 200 Konny
6 fala (MSW) 200 Żołnierz
7 fala (MSW) 66 Ochotnik, 154 Elitarny Żołnierz [straty: 1000K, 66 Och, 200Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.