Mroczne Bractwo – MGG + ZAK (Peterh445)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 5x
  • 85 Rekrut [-55]
  • 140 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MGG ZAK
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 2/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 3 200 Kultysta 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 4 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 5 120 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Kultysta 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 6 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 100 Kultysta 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 7 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (MGG) 10 Rekrut [straty: 10R]
G1 8 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi, 50 Kultysta
+ 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku
+ 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz, 66 Jeździec Mroku, 66 Siewca Pożogi
1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut
3 fala (ZAK) 75 Rekrut, 140 Puszkarz [straty: 45R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.